• Ім'я видатного козацького гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного золотими літерами вписане в аннали української історії. А слова, укладені в поземні та доземні ряди клітин, послугують для вас ключами до ознайомлення з основними віхами яскравої біографії цього славетного полководця. Сміливо натискайте на перші літери зазначених слів-ключів і розкривайте їх історичне значення або "відважний" контекст, в якому вони вжиті.

  • Всі слова-ключі, укладені в поземні та доземні ряди клітин, тісно пов’язані з життям і творчістю геніального українського кіномитця Івана Миколайчука.

  • 1